Beheertaken rondom CRM systeem

sfeerbeeld overleg van team over beheertaken

Betrokken taakgebieden bij beheer CRM

  • • Algemeen/organisatorische beheertaken
  • • Functionele beheertaken
  • • Technische beheertaken
  • • Data beheertaken
De taken die voornamelijk zijn gericht op het beheer rondom een CRM systeem zijn onder te verdelen in de volgende functiegebieden:
Algemene/organisatorische beheertaken: dit betreffen taken die voorwaarde scheppend zijn om CRM goed te kunnen beheren en te optimaliseren. Deze taken zijn voornamelijk gericht op strategische en tactische aspecten, en niet op systeeminhoudelijke aspecten. Het ervoor zorgen dat de CRM visie landt in de organisatie en de bijbehorende processen goed werken zijn hier voorbeelden van.

Functionele beheertaken: dit betreffen taken die voornamelijk zijn gericht op de functionaliteit van het CRM systeem. Het onderhouden van gebruikersprofielen en beheerafspraken, het uitvoeren van testwerkzaamheden en het onderhouden van rapporten, schermen en workflows zijn hier voorbeelden van.

Technische beheertaken: de technische CRM beheertaken hebben een of meerdere ICT technische aspecten die aan de orde zijn. Het onderhouden van het systeem, interfaces, databases en documentatie zijn hier voorbeelden van. De technisch beheerder maakt in de meeste gevallen onderdeel uit van de ICT afdeling.

Data beheertaken: het beheer van CRM-applicaties gaat hand in hand met het onderhoud van databases. Data dienen actueel en correct te zijn. De CRM databeheerder heeft als taak ervoor te zorgen dat de CRM database consistent en correct is ingevuld en besteedt aandacht aan het aanvullen en opschonen van de database.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!