CRM beheer

Beheer van CRM-applicaties

Het lange termijn succes van uw CRM investering

U heeft de implementatie van uw CRM strategie ondersteund door de aanschaf en inrichting van een CRM systeem. Nu het project in de laatste fase wordt overgedragen aan de lijnorganisatie, wilt u uw klantgerichte werkwijze handhaven en versterken. Op dit moment is het belangrijk dat er binnen uw organisatie een structuur aanwezig is om het gebruik van het geïmplementeerde CRM systeem goed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Een structuur die ervoor zorgt dat de mensen in uw organisatie goed weten wat er van hen wordt verwacht, hoe ze het CRM systeem moeten gebruiken, hoe de klantprocessen dienen te verlopen, welke management rapportages worden toegepast, etc. Hier komt een CRM beheerorganisatie om de hoek kijken.

In het hart van uw organisatie

Een applicatie zoals CRM staat in het hart van uw organisatie. Door een professionele CRM beheerorganisatie op te zetten, bewaakt en vergroot u de continuïteit van uw investering.

Waar moet u aan denken?

Een veel voorkomende valkuil is planning. Het beste moment om na te denken over uw CRM beheerorganisatie is het moment dat het CRM project nog in volle gang is. Op dat moment kan de beheerorganisatie namelijk in goede banen zijn geleid zodra het project wordt overgedragen aan de lijn. Bij het nadenken over uw CRM beheerorganisatie zijn de volgende aspecten van belang:
  • • Wie wordt de eigenaar van CRM?
  • • Hoe wordt omgegaan met nieuwe medewerkers?
  • • Op welke wijze worden nieuwe ideeën verzameld?
  • • Hoe worden implementatiebeslissingen genomen om de CRM implementatie verder te optimaliseren?
  • • Hoe wordt de kwaliteit van de klantendatabase beoordeeld?
  • • Hoe wordt de organisatie geïnformeerd over de CRM resultaten?
  • • Hoe worden service calls geregistreerd en in het oog gehouden?
  • • Hoe is het samenspel tussen de beheerorganisatie en de support vanuit de software leverancier?
  • • Hoe worden de bedrijfsdoelstellingen in het oog gehouden?
sfeerbeeld van een goede CRM beheerorganisatie

Een goed lopende CRM beheerorganisatie.

De CRM-applicatie is geïntegreerd met dynamische databases, staat voortdurend in verbinding met andere bedrijfsapplicaties zoals ERP-, marketing intelligence of verkoopautomatiseringssystemen en wordt door steeds meer organisaties over verschillende kanalen ingezet. Vervolgens is het van belang dat ook de koppelingen met financiële systemen worden beheerd. U wilt immers weten of een klant al zijn facturen heeft voldaan voordat u weer met hem zaken gaat doen. Tenslotte vraagt ook het beheer van de continuïteit van de CRM-applicatie energie. Niet alleen wanneer de toepassing draait op eigen servers, maar ook als de toepassing via een cloud oplossing wordt afgenomen, dient uw beheerorganisatie voldoende kennis in huis te hebben over wat de gevolgen zijn van acties in uw CRM-omgeving voor het serverpark of voor de communicatie infrastructuur. Het mag niet zo zijn dat het draaien van een query uit uw CRM-applicatie zoveel capaciteit vergt dat overige bedrijfsprocessen in het gedrang komen. En omgekeerd.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!