Een CRM beheerteam bestaat niet alleen uit ICT’ers!

Onlangs publiceerden wij samen met onze partner CRM excellence het whitepaper Beheer van CRM-applicaties. Centraal in dit whitepaper staat de vraag op welke wijze een CRM project structureel kan worden overgedragen naar de lijn. In losse artikelen publiceren wij wekelijks één van de acht onderdelen. Heeft u interesse in het hele whitepaper? Neem dan contact met ons op.

Om de, in het vorige artikel beschreven, focus te bewerkstelligen is het nodig om een structureel multidisciplinair CRM beheerteam in het leven te roepen. In een CRM beheerorganisatie nemen mensen deel die veel verstand van ICT en tools hebben, maar ook mensen die dat minder hebben. Zij hebben dan weer veel kennis van de interne processen. Het geheel van de CRM beheerorganisatie moet een evenwichtige samenstelling hebben.

De spil tussen technisch, functioneel en databeheer
Dit CRM beheerteam vervult de centraal leidende rol binnen het bedrijf om CRM steeds verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Het CRM beheerteam is de spil tussen het technisch, functioneel en databeheer als het gaat om de beschikbare systemen en databronnen. Daarnaast is het CRM beheerteam de moderator voor alle CRM impulsen richting de diverse afdelingen en hun teamleiders. Verder is het de taak van het CRM beheerteam om CRM impulsen uit de afdelingen op te vangen en deze in de juiste banen te leiden.

Niet alleen ICT-ers
Door het permanente karakter van het CRM beheerteam, worden de leden van het beheerteam geconfronteerd met zeer diverse aspecten van de organisatie. Het CRM beheerteam heeft te maken met visie en strategie en ontleent daardoor haar bestaansrecht vanuit de directie dan wel het management team. Verder zijn ICT, HRM, marketing, verkoop en service belanghebbenden.

Opvallend hierbij is dat het beheerteam dus niet alleen uit ICT-ers bestaat!

Binnen het CRM beheerteam worden meerdere rollen onderscheiden, die door verschillende functionarissen kunnen worden uitgevoerd. Deze verschillende rollen komen in ons volgende artikel aan de orde.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!