Microsoft Dynamics CRM beheer

Werken met Microsoft Dynamics CRM wordt door Microsoft mogelijk gemaakt in twee platform smaken.
Beide platformen hebben hun mogelijkheden, beperkingen, eigenschappen en zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Het beheer van Microsoft Dynamics CRM is dus afhankelijk van welk platform er gekozen is:

Microsoft on-premise
Microsoft Online

 

Microsoft CRM on-premise
on-Premise oftewel ‘Locaal geïnstalleerd’. Hiermee wordt bedoeld dat de software als standalone applicatie op een daadwerkelijke server met een SQL server, Exchange server is geïnstalleerd. Alle systemen en software zijn in eigen beheer en eigen verantwoording.

Een bedrijf is bij on-premise zelf verantwoordelijk voor o.a.:

 • De werking van de onderliggende servers (Applicatie server, SQL server, Exchange) die deel uitmaken van het systeem.
 • Veiligheid van de systemen, systeem data alsmede de veiligheid van data-verbindingen
 • Een gedegen installatie, het beheer en het onderhoud van de hardware, de software, het maken en bewaren van back-up's
 • Het up-to-date houden van de hardware en software
 • De inrichting en beheer van zaken zoals het geven van de juiste rechten binnen het netwerk

Beheer van Microsoft CRM on-premise
Ook na de installatie dienen er onderhoud en beheer activiteiten te gebeuren als bijvoorbeeld uitrol of verwerking van nodige updates op het CRM-Systeem en ook de eventuele serverpacks en updates op de onderliggende server, sql server, communicatieserver etc.

Door een on-premise installatie zijn de onderliggende systemen volledig toegankelijk en kan men bijvoorbeeld van de SQL server zelf een backup maken of terug zetten. Andere software kan ook beter van deze toegankelijkheid profiteren omdat die mogelijk op de server geïnstalleerd dienen te worden of direct toegang tot de data verwachten.

Ook bepaalde commando-set’s (als bijvoorbeeld Powershell) zijn uitgebreider en bieden meer mogelijkheden voor de beheerders en ontwikkelaars. Veelal is voor een configuratie als deze met al zijn technische zaken toch al snel een systeembeheerder of zelfs een afdeling systeembeheer nodig met de nodige netwerk en systeembeheer-kennis in huis.

Microsoft on–premise installeren op een virtuele host
De on-premise installatie zou in principe ook op een virtuele host geïnstalleerd kunnen worden (bijvoorbeeld in Microsoft-Azure). Hierdoor verkrijg je dan weer on-premise - Cloud-oplossing. De data is ‘uit huis ‘ de verantwoording voor de werking van de systemen, de data, backups en de veiligheid van de verbindingen (certificaten) blijft bij het bedrijf. Het bedrijf dient zelf licenties en onderhoud te verzorgen alsof het systeem bij het bedrijf aanwezig is.

Kenmerken beheer Microsoft on-premise

 • Eigen verantwoordelijkheid voor de installatie, configuratie, beheer en verzorging van juiste werking van de onderliggende servers en systemen.
 • Kosten voor systemen, netwerk, Licentie servers, SQL, Exchange etc. Mogelijk (Veritas) beveiligings-certificaten t.b.v. beveiligde verbindingen naar buiten. Als ook licenties voor de te gebruiken CRM-Software.
 • Inplannen en onderhouden, bewaren en bewaken van veiligheid zoals back-up’s en restores. (Server, SQL als wel de CRM data etc.)
 • Het verzorgen van nodige updates en uitbreidingen op de Server, SQL-server etc. als wel op het CRM-Systeem.
 • Waarborgen en beheren van goede werking van de onderliggende fysieke systemen (Hardware, Netwerk, Software) waarop het CRM-systeem draait (denk bv aan uitval van een harde schijf van de server).
 • Eigen data blijft 'in house'.
 • Onderliggende systemen zijn volledig toegankelijk voor beheerders, ontwikkelaars en uitbreidingen op het systeem.
 • De commando-set’s voor beheerder en ontwikkelaar (als bijvoorbeeld Powershell) zijn uitgebreider en bieden meer functionaliteit.

Microsoft Online (Cloud)
De Online versie is een multi tenant omgeving die je met andere CRM gebruikers deelt in volledig gescheiden administraties. Je logt in met een Microsoft account op een standaard door Microsoft aangeleverd en onderhouden systeem. Hier maak je dus gebruik van de servers en de dataopslag-mogelijkheden van Microsoft (met de ondersteuning van Microsoft’s eigen zwaar beveiligde datacenters).

Microsoft is hiermee ook verantwoordelijk voor o.a. de werking, de onderliggende apparatuur, de opslag en beschikbaarheid als wel de veiligheid van systeemdata, klantgegevens. Ook is MS verantwoordelijk voor zaken als het onderhoud van het onderliggende systeem van nieuwe software-updates en eventuele uitbreidingen aan het CRM-Systeem.

De gebruiker heeft hier weinig tot geen invloed op.

Het is een gedeeld systeem waar wel uitbreidingsmogelijkheden zijn maar in een iets beperktere mate dan in de on-premise variant. Dit komt doordat bepaalde zaken zijn afgeschermd voor de eindgebruikers en hun beheerders.

Het is voor veel bedrijven een voordeel dat dit model een groot deel van het werk, verantwoordelijkheid als wel IT kosten uit handen neemt.

Mogelijk nadeel kan zijn dat bedrijfsgegevens en klantgegevens niet meer 'in house' zijn maar zijn ondergebracht bij data centers van Microsoft. Een aantal bedrijven wil dit niet omdat zij bijvoorbeeld zelf de verantwoordelijkheid willen of moeten behouden over hun ingevoerde CRM-gegevens en dit niet uit handen willen of mogen geven aan Microsoft dat onder een Amerikaanse vlag opereert. Dit kan gaan om verantwoordelijkheid van de eigen data, vertrouwen, regelgeving van een ander land. Dit kan mogelijk voor een bedrijf of organisatie een beslissende factor zijn om niet te kiezen voor een online/cloud oplossing.

Kenmerken Microsoft Online

 • Alles in één oplossing.
 • Multi tenant systeem met volledig gescheiden administraties.
 • Geen afzonderlijke betaling en verantwoording voor noodzakelijke serverlicenties, gebruikers licenties en beveiliging certificaten, dit alles is verwerkt in het abonnementsmodel.
 • In beheer van Microsoft.
 • Geen installatie en onderhoud van onderliggende server systemen, dit wordt door Microsoft verzorgt en beheerd.
 • De Microsoft service is verantwoordelijk voor zaken als:
  • veiligheid en bewaking van data en de beveiligde verbinding etc.
  • backup van data en systemen CRM, Server, SQL etc
  • updates van servers, SQL etc en het CRM systeem.
  • Waarborgen van goede werking en beschikbaarheid.
 • Data verblijft in door Microsoft beheerde datacenters (hierdoor wordt zij ook bewaakt).
 • Uitbreidingen en commando-set is beperkter.
 • Achterliggende SQL kan niet direct benaderd worden (geen directe beschikbaarheid van servers en data).

Beheer intern, extern of allebei
U heeft de keuze om het beheer geheel of gedeeltelijk binnen uw eigen organisatie te beleggen, of om het beheer geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

In het laatste geval is het van belang om een partner te kiezen die over medewerkers beschikt die het kennisniveau binnen uw organisatie langzaam op kunnen bouwen, zodat u na verloop van tijd zelf het volledige beheer ter hand kunt nemen. Indien u ervoor kiest om het beheer van uw CRM omgeving volledig uit te besteden, is het van belang om vooraf een servicekader overeen te komen, zodat u weet welke ondersteuning u wel en ook niet kunt verwachten.

Door de inzet van externe CRM beheerspecialisten kunt u de belasting van uw eigen organisatie op het gebied van beheer minimaliseren. Daarbij bent u niet afhankelijk van de bezetting van uw eigen organisatie en kunt u de continuïteit en de kwaliteit van de gebruikersondersteuning voortdurend blijven garanderen:

 • Met een professionele eerste lijn support en call registratie.
 • Met oog voor de optimalisatie van implementatie en processen.
 • Met minder investeringen in scholing en bijscholing.
 • Met een kwalitatief hoogwaardige database.
 • Met goede communicatie naar de gebruikers.
 • Externe CRM-beheerders kunnen uw eigen mensen on the job opleiden.

Inzet van Zinnovation
Zinnovation biedt de mogelijkheid om, naast het beheren van een deel of de volledige Microsoft CRM omgeving, de inrichting aan te passen naar de wensen van het bedrijf. U kunt uw gehele CRM beheer of een deel ervan bij ons uitbesteden. Ook is het mogelijk om gezamenlijk met uw applicatiebeheerders een samenwerking aan te gaan waarin wij deze medewerkers trainen in het zelf aanpassen en herinrichten van de standaard applicatie. Zinnovation is heel flexibel in haar ondersteuning, mogelijkheden en training van medewerkers.

Partnership: Wij geloven dat mensen een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvol CRM traject.
Teamspirit: Co-creatie levert veel voordelen op.
Flexibiliteit: Vanaf de allereerste release heeft Zinnovation flexibiliteit hoog in het vaandel staan.
Geavanceerde technologie: Zinnovation blijft op de hoogte in ontwikkeling van de laatste technieken.
Methodologie: Stepstones, Prince II, eerst de fundering alvorens je een huis bouwt.
Branchekennis: Wij verwerken onze ervaringen in branche specifieke oplossingen waarmee onze klanten hun voordeel kunnen doen.

Bedenken, bouwen & beheren

Wilt u met ons afstemmen op welke wijze u een succesvolle Microsoft CRM beheerorganisatie kunt opzetten? En van gedachten wisselen over de voor u meest belangrijke aandachtspunten? Hieronder kunt u uw gegevens achterlaten zodat een van onze specialisten contact met u kan opnemen om de mogelijkheden en voordelen te bespreken.

Volg ons!

Close

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!