Structureel multidisciplinair beheerteam

sfeerbeeld van een multidisciplinair beheerteam

Een structureel multidisciplinair beheerteam met focus

Onder de CRM beheerorganisatie verstaan we een permanent georganiseerd team van mensen dat CRM initiatieven ontplooit, ontwikkelt, verbetert en beheert. De samenstelling van de CRM beheerorganisatie kan periodiek verschillen.

De CRM Beheerorganisatie focust zich op:

    1. Het ondersteunen en begeleiden van de CRM strategie door het optimaal laten functioneren van de CRM tools;
    2. Het ondersteunen en begeleiden van de medewerkers en gebruikers, waarbij niet alleen een opleiding van de software wordt verzorgd, maar ook de opleiding rondom de CRM processen en procedures. Hiermee is de CRM beheerorganisatie ook in staat om de link tussen de gebruikers en het management steeds opnieuw te leggen;
    3. Het ervoor zorgen dat de gebruikte middelen (waaronder ook het CRM systeem) blijven passen bij de ontwikkeling die de organisatie doormaakt;
    4. Het fungeren als centrale vraagbaak rondom praktische CRM vraagstukken.

Een structureel multidisciplinair team

Om deze focus te bewerkstelligen is een structureel multidisciplinair CRM beheerteam nodig. Het permanente karakter van het CRM beheerteam zorgt er namelijk voor dat de leden van het team met zeer diverse aspecten van de organisatie worden geconfronteerd. Het team heeft te maken met visie en strategie en ontleent daardoor haar bestaansrecht vanuit de directie dan wel het management team. Verder zijn ICT, HRM, marketing, verkoop en service belanghebbenden. Het CRM beheerteam bestaat dus uit mensen met veel verstand van ICT en tools, maar ook uit mensen die veel kennis hebben van de verschillende interne processen. Zo krijgt het geheel van de CRM beheerorganisatie een evenwichtige samenstelling.

De spil tussen technisch, functioneel en databeheer

Het CRM beheerteam heeft een centraal leidende rol om CRM steeds verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Het team is de spil tussen het technisch, functioneel en databeheer als het gaat om de beschikbare systemen en databronnen. Daarnaast is het CRM beheerteam de moderator voor alle CRM impulsen richting de diverse afdelingen en hun teamleiders.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!